Good Luck gaat door!

 
 

Na jaren van kijken, rekenen, praten en puzzelen is de kogel door de kerk: vanaf 1 mei hebben we de sleutel van Good Luck in Amsterdam! Vanaf 1 augustus opent Good Luck zijn deuren voor bewoners en bezoekers. Good Luck is een christelijk huis waar 12 bewoners onderdak kunnen vinden, voornamelijk jongeren. Het wordt ook een plek waar de huiskamer open is voor lezingen, kleine bijeenkomsten, bijbelstudies en activiteiten gericht op student en stad.

We zijn ontzettend blij dat het plan door kan gaan en zien dat als zegen van God. Het is wel een bijzonder verhaal geworden. Roel en Tjitske Kuiper wilden graag vorm geven aan een gemeenschappelijk huis en hadden al eerder geprobeerd dit pand in handen te krijgen. Toen dit niet lukte hebben zij het plan helemaal losgelaten. De Stichting bleef echter actief en vorig jaar bleek de diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam bereid het nog altijd leegstaande pand te kopen en het te verhuren aan de Stichting Good Luck. En zo is het gegaan. Roel en Tjitske worden de hoofdbewoners en geven leiding aan het huis.

Een spannende periode breekt nu aan. Er moet verbouwd worden, opgeknapt en ingericht. De afspraak is dat in ruil voor langjarige huur de Stichting Good Luck zelf zorg draagt voor alles wat er in het pand moet gebeuren. Het is gebouwd in 1922, bestaat uit twee geschakelde panden, heeft een vloeroppervlak van 450 m2 en is de laatste jaren in gebruik geweest als kantoor. Dat betekent dat zo ongeveer alles onder handen moet worden genomen en er meerdere keukens en badkamers in moeten worden aangebracht. Gelukkig hebben we veel hulp van mensen om ons heen. En de eerste belangstellenden voor een kamer hebben zich ook al gemeld!

Deze digitale nieuwsbrief is de eerste die Good Luck uitzendt. We willen graag een bestand ‘Vrienden van Good Luck’ opbouwen. Steun in welke vorm dan ook is belangrijk en we vertellen graag van tijd tot tijd over wat er in het huis gebeurt.

Tjitske Kuiper:

“Eindelijk hebben we de beschikking over het huis dat we op het oog hadden voor ons doel! We willen dat dit een plek wordt voor jonge christenen, om er te wonen, te werken, te studeren, plezier te hebben en samen te leren wat het is als christen te leven in Amsterdam. Wij denken met name aan studenten die voor het eerst in de stad komen. Wij denken vervolgens ook aan jonggelovigen, jongeren die pas tot geloof zijn gekomen. De doorstart naar een nieuwe levensfase kan soms lastig zijn. Eenzaamheid is een probleem onder studenten, vooral als je geen aansluiting hebt. Good Luck is er voor jonge christenen, en ook voor de vragen die zij stellen. Roel en ik zijn oud-medewerkers van L’Abri. We hebben gezien hoe belangrijk dit soort gemeenschappen zijn. We willen een warme plek creëren in de stad, een huis met een eigen sfeer en aanbod. We hebben vier kernwoorden geformuleerd: dagelijks leven met God, gastvrijheid, persoonlijke vorming en dienstbaarheid aan de stad. Jongeren kunnen bij ons een tijdlang een kamer huren, zijn in principe geheel zelfstandig, en gaan van hieruit weer naar een andere plek in de stad. We hebben gemerkt hoe belangrijk het gebed is en we vragen ook uw gebed voor de plannen met dit huis en zijn toekomstige bewoners’’.

Nu eerst de verbouwingsfase

Vanaf 1 mei nemen we het pand onder handen. Er moeten kamers worden bijgebouwd, ook de garage wordt woongedeelte. Op drie plaatsen moet een keuken worden ingebouwd en op twee plaatsen een badkamer. Het leidingwerk is oud en moet voor een deel vervangen worden. Er moet het nodige gerenoveerd worden en veel geschilderd. Op 1 augustus moet alles gereed zijn en vanaf dan wordt het huis ook bewoond. De verbouwfase is te volgen via onze website: www.goodluckamsterdam.nl. Hulp en steun is welkom!

Wat is er nog nodig?

De exploitatie is helemaal rond. We kunnen alles betalen uit de huur. De kosten voor verbouw en inrichting vallen hier echter buiten. Daarvoor hebben we een bouwfonds opgezet. Ook hebben we van alle kanten hulp toegezegd gekregen. Zo komt er een heel team handige mannen uit de Nederlands Gereformeerde Kerk van Spakenburg. Daar zijn we heel blij mee.

We hebben nu zo’n 60.000 euro in ons bouwfonds (giften en leningen). Hiervan betalen we onder meer de verbouw, het bewoonbaar maken van de kamers, de renovatie, isolatie, het grotere werk. Voor de inrichting is meer nodig. We willen niet meer lenen, omdat dat op de exploitatie gaat drukken. Er is financiering nodig voor de volgende onderdelen:

 • Drie keukens (apparatuur en inrichting)
 • Twee badkamers (douches)
 • Een fornuis
 • Meubilair gemeenschappelijke huiskamer (o.a. grote tafel met stoelen)
 • Stoffering (met name de vloerbedekking door hele pand)
 • Materiaalkosten (veel verf, hout voor timmerwerk)
 • Tuininrichting (opruimen en vervangen ingestorte muurtjes)

 

2 Comments
 • Roel en Tjitske
  Heb met veel interesse de nieuws brief gelezen Wat fijn zoiets te mogen
  opstarten Wens jullie Gods zegen Hoop de verdere berichten te volgen
  Harteelijke groet tante Griet

  • Beste tante Griet,
   Wat leuk dat u reageert. Ik zie het nu pas, maar wil u hartelijk bedanken, trouwens ook voor de komst naar Kampen op 14 mei. We willen van dit project iets moois maken en doen ons best. We blijven van tijd tot tijd nieuwsbrieven sturen. Die krijgt u vanzelf.
   Hartelijke groet,
   Roel, ook namens Tjitske

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *