Stichting Good Luck

Stichting Good Luck

 

De Stichting Good Luck is in 2010 opgericht door Roel en Tjitske Kuiper en Jurjen ten Brinke. Roel en Tjitske zijn oud-medewerkers van L’Abri en wilden graag een gemeenschappelijk huis in Amsterdam starten. Het oog viel op het pand Good Luck, dat in 1922 is gebouwd aan de Adelaarsweg.

Stichting Good Luck is opgericht met het oog op het versterken van sociale, diaconale en missionaire activiteiten in Amsterdam. Dit gebeurt door het inrichten van christelijke gemeenschapshuizen, waar jonge mensen worden opgebouwd en toegerust voor goed werk in de samenleving. Onze visie is dat onze samenleving vraagt om de bereidheid van mensen die er voor anderen willen zijn.

Bij de inrichting van een gemeenschapshuis is gedacht aan het voorbeeld van L’Abri. L’Abri heeft in verschillende steden huizen waar jonge mensen welkom zijn voor een maaltijd, huiskamerlezingen, bijbelstudies en waar christelijke broeder- en zusterschap wordt beoefend en beleefd. Good Luck wil graag dat ook andere mensen worden geholpen en geestelijk gesteund door de aanwezigheid christenen in buurt, wijk of stad.

Bij de oprichting van deze stichting is samenwerking gezocht met kerken en christelijke verenigingen. Het huis Good Luck wil tot bloei komen in samenwerking met kerken en bestaande christelijke gemeenschappen en initiatieven. De Stichting heeft geen winstoogmerk en is gericht op het onderhouden van een of meerdere gemeenschapshuizen.

 

 

Good Luck wordt gesteund door tal van vrienden. Wij zijn hen dankbaar voor het steuntje in de rug dat soms nodig is. Dat kan geestelijk zijn, maar ook materieel. Enkele Amsterdamse kerken hebben al eens gecollecteerd voor het huis. Zo wordt er bijgedragen aan kosten die verbonden zijn met onderhoud en inrichting van het pand. Isolatie en het energiezuinig maken van het pand blijft nodig. Ook moeten er enkele leningen worden afgelost.

Vrienden van Good Luck ontvangen de nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten of activiteiten. Ook wordt van tijd tot tijd hulp gevraagd bij grotere opknap- en onderhoudswerkzaamheden.

“ De Diaconie maakt dit project mede mogelijk. Dat doen we omdat we sympathiseren met de doelstelling van de Stichting Good Luck: een christelijke leefgemeenschap vormen voor jonge mensen, die steun hebben aan elkaar en zich inzetten voor hun omgeving.“

Paul van Oosten, Diaconie Protestantse Kerk Amsterdam

Wilt u ook ‘vriend van Good Luck’ worden? Dat kan, wij zijn blij met iedere gift. Hieronder kunt u ons rekeningnummer vinden.

Rekening
Rekeningnummer: NL18RABO0106045563
Kamer van Koophandel: 823196458.