Het Huis

Het Huis

Good Luck is een woon- en leefgemeenschap. De bewoners eten wekelijks samen, zorgen voor huis en tuin en zijn betrokken bij de activiteiten van het huis. Er is aandacht voor elkaar en bewoners kunnen terugvallen op Roel en Tjitske Kuiper.

Het huis bestaat uit meerdere woningen en kamers. Er zijn twee ingangen en er zijn gemeenschappelijke ruimten. Er is respect voor privacy en ieders vrijheid.

We proberen vorm te geven aan deze vier woorden: dagelijks leven met God, gastvrijheid, persoonlijke vorming, dienstbaarheid aan de stad.

“Het is belangrijk in een stad als Amsterdam dat jonge mensen onderling aan discipelschap doen en het leven als christen in de praktijk van alle dag beleven en daarin ook geestelijk gesteund worden. Ik hoop dat dit huis daarin een mooie rol vervult, ook voor nieuwe gelovigen, die willen leren leven in de navolging van Jezus Christus.”

Jurjen ten Brinke, voorganger Hoop voor Noord