Jaarverslag

Jaarverslag Good Luck 2016

Bewoners

Begin 2016 telde Good Luck 13 bewoners, in de zomer van 2016 breidde het aantal zich uit naar 14. Roel en Tjitske Kuiper zijn vanaf het begin (zomer 2014) het ‘beheerdersechtpaar’. De overige bewoners zijn studenten of werkende jongeren. Samen vormen zij de woongemeenschap. Iedere woensdag wordt er samen gegeten. Dit is het vaste gezamenlijke moment van de week, waaraan iedereen deelneemt. In de zomer van 2016 hebben enkele wisselingen plaatsgevonden en konden vier nieuwe bewoners de plaats van vertrekkende bewoners innemen. Roel en Tjitske hebben regelmatig met iedere bewoner contact en zorgen voor de voortgang van het project. Iedereen doet mee en is betrokken, de onderlinge sfeer is goed.

Een christelijke woongemeenschap

Good Luck is een christelijke woongemeenschap. Vier waarden staan centraal: dagelijks leven met God, gastvrijheid, persoonlijke vorming, betekenis voor stad en buurt. Deze vier waarden waren de leidraad voor Bijbelstudies die in het najaar op woensdagavond werden gehouden en inspirerend werkten. Aan de woensdagavondmaaltijd nemen regelmatig gasten van buiten Good Luck deel. Een aantal bewoners is een gebedsgroep gestart. Een aantal van hen is betrokken op kerkelijk werk in Amsterdam. Voor de bewoners is Good Luck een veilige plek, waar het geloof kan worden gedeeld met anderen en waar ze een sfeer vinden die hen vormt. Bij de diaconie van de PKA staat Good Luck aangemerkt als missionair project. Wij draaien mee in de bijeenkomsten van christelijke woongemeenschappen in Amsterdam.

Eigen activiteiten

De bewoners van Good Luck organiseren regelmatig activiteiten in het huis of voor de buurt. Enkele voorbeelden:

 • Paasviering voor eigen bewoners
 • Meedoen met buurtactiviteiten (bankjesdag, 18 september 2016)
 • Buurtborrel/kerst (9 december)
 • Via burennetwerk kleine klussen voor andere mensen in de Vogelwijk
 • Koken voor het netwerk van ‘Kerk en Buurt’ (Adelaarsweg 57)
 • Gespreksavonden voor belangstellenden (hiervan zijn er 4 gehouden)
 • Ontvangst van studentengroepen (onder andere van de CHE) die op dagexcursie zijn

Er zijn contacten met plaatselijke kerken, zoals de Nieuwendammerkerk, de Noorderkerk en Hoop voor Noord. Voor een deel van de jeugd van Hoop voor Noord, Oosterparkkerk en de Nieuwendammerkerk wordt catechisatie gegeven in Good Luck. De banden met de Nieuwendammerkerk worden aangehaald.

We worden regelmatig benaderd door mensen die elders een christelijke woongemeenschap willen starten en graag willen leren van de ervaringen in Good Luck. Zo zijn er mensen ontvangen die woongemeenschappen willen beginnen in Den Haag, Maastricht en Delft. In Amsterdam participeren we in het netwerk van christelijke woongemeenschappen.

Activiteiten van anderen

In het huis vinden cursussen, gespreksavonden e.d. plaats, georganiseerd door derden:

 • S. Lewiskring (3 keer o.l.v. Theodoor Medendorp)
 • Gespreksavonden van een gespreksgroep van Via Nova (Gert-Jan Roest)
 • Cursusdagen voor de Bildingsacademie (met IFES-werker Maarten Vogelaar)
 • Cursussen en catechisaties Hoop voor Noord
 • Voorgangersbijeenkomsten (o.a. voorgangers van kerken in Noord)
 • Bijbelstudiekring studentenvereniging Ichthus
 • Gespreksavonden met besturen van VGS-en over ‘identiteit’
 • Vergaderingen en bijeenkomsten van allerlei aard

Het huis wordt goed benut. Er zijn weken waarin er op meerdere dagen activiteiten zijn.

Wachtlijst en uitbreidingsplannen

Regelmatig worden we benaderd door mensen die graag in Good Luck willen wonen. Er is helaas niet voor iedereen plaats en aspirant-bewoners komen op een wachtlijst. De belangstelling is voldoende om een tweede huis te starten en dit ook weer volgens dezelfde formule te laten draaien. In het najaar van 2016 is even gepoogd het naastgelegen huis te kopen. Er waren zelfs verregaande contacten met een geïnteresseerd beheerdersechtpaar. De poging is niet gelukt, maar de gedachte blijft.

Onderhoud

De afspraak met de Diaconie van de PKA is dat het grote onderhoud aan de buitenzijde van het pand voor de eigenaar is en het onderhoud en inrichting van het pand voor rekening van Stichting Good Luck. In december is het binnenhoutwerk op de tweede verdieping geverfd. Op de tweede verdieping is een eethoek ingericht en de elektricien is langs geweest om nieuwe lichtpunten en schakelaars aan te brengen en enkele buitenlampen te bevestigen. In het najaar is tijdens een ‘klusweekend’ door alle bewoners gewerkt aan het onderhoud van Good Luck (wandjes opnieuw geverfd, opgeruimd, schoongemaakt).

Financiën

De financiële situatie van GL is gezond. De inkomsten bestaan uit de huuropbrengsten en enkele giften. De opbrengsten zijn bestemd voor de huur, energie en water en onderhoud. Er is een klein overschot, dat wordt benut om schulden af te lossen en vervangingskosten. In 2016 is naast de penningmeester een boekhouder aangesteld.

PR

De website van Good Luck wordt regelmatig bezocht, maar is aan onderhoud toe. In 2016 verscheen er een keer een Nieuwsbrief.

Van tijd tot tijd is er belangstelling voor het huis in de pers. Begin 2016 maakte Volkskrant-journalist Ariejan Korteweg een reportage over het huis.