Vrienden van Good Luck

Good Luck wordt gesteund door tal van vrienden. Wij zijn hen dankbaar voor het steuntje in de rug dat soms nodig is. Dat kan geestelijk zijn, maar ook materieel. Enkele Amsterdamse kerken hebben al eens gecollecteerd voor het huis. Zo wordt er bijgedragen aan kosten die verbonden zijn met onderhoud en inrichting van het pand. Isolatie en het energiezuinig maken van het pand blijft nodig. Ook moeten er enkele leningen worden afgelost.

Vrienden van Good Luck ontvangen de nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten of activiteiten. Ook wordt van tijd tot tijd hulp gevraagd bij grotere opknap- en onderhoudswerkzaamheden.

“ De Diaconie maakt dit project mede mogelijk. Dat doen we omdat we sympathiseren met de doelstelling van de Stichting Good Luck: een christelijke leefgemeenschap vormen voor jonge mensen, die steun hebben aan elkaar en zich inzetten voor hun omgeving.“

Paul van Oosten, Diaconie Protestantse Kerk Amsterdam

Wilt u ook ‘vriend van Good Luck’ worden? Dat kan, wij zijn blij met iedere gift. Hieronder kunt u ons rekeningnummer vinden.

Rekening
Rekeningnummer: NL18RABO0106045563
Kamer van Koophandel: 823196458.