Over ons

Good Luck is de naam van een woon- en leefgemeenschap in Amsterdam-Noord. Good Luck wil bekend zijn als een huis waar jonge christenen een fijne woonplek vinden midden in Amsterdam en die plek tegelijk als een steun in de rug ervaren. In het huis vinden activiteiten plaats, gericht op bezinning, gesprek en toerusting. Er zijn cursussen en huiskamerbijeenkomsten en het huis staat open voor anderen.

Good Luck wordt in stand gehouden door de Stichting Good Luck die als doel heeft ‘gemeenschapshuizen’ in Amsterdam te vestigen. We hopen dat veel mensen hierdoor een stuk gelukkiger worden. We willen aan deze mooie naam een diepere betekenis geven.

“Iedereen die geniet van wat hij liefheeft en die dan ook nog het ware en hoogste goed lief heeft is zeker gelukkig”.

Augustinus, De stad van God